Top-STGD
  • Top-STGD

Top-STGD


Teknik Özellikler

  • Güneş Ve Jeotermal Enerji Tesislerinde -20 °C Ilâ +110 °C Arasında Uygulanabilir
  • Gerilimsiz Kontak Olarak Genel Arıza Sinyali (Tipe Bağlı)
  • Doğru Olan Dönme Yönünün Gösterimi Için Dönme Yönü Kontrol Lambası (Sadece 3~ Için)
  • Ana/Yedekli Veya Paralel Işletim Için Ikiz Pompa
  • Yoğuşma Suyu Oluşumunda Korozyondan Korumak Için, Kataforez (KTL) Kaplamalı Pompa Gövdesine Sahiptir.