KLİMA SANTRALİ

KLİMA SANTRALİ

Kısaca hava şartlandırma üniteleri şeklinde tanımlanabilir.Kullanım amacı; kapalı bir mahaldeki havanın sıcaklığının ve neminin istenilen sınır şartlarında sabit tutulmasıdır.Bu proses bilinen dört termodinamik hava şartlandırma fonksiyonu ile gerçekleştirilir. Bunlar;

-Isıtma                                 -Soğutma                                               -­Nem Alma                                               -Nemlendirme

şeklinde tanımlanır.Klima santralleri bu fonksiyonlarının dışında , kapalı mahaldeki kişilerin ihtiyacı olan temiz havayı temin etmek , ayrıca temiz hava veya geri dönüş havasındaki katı partikülleri, gazları, ve mikroorganizmaları tutabilmek amacıyla da kullanılır.

Klima santrallerini, konfor ve endüstriyel olmak üzere iki ana grupta sınıflandırmak mümkündür.